Het gebruik van FORTUIN

FORTUIN is een gratis bèta versie.

Het onderhoud van FORTUIN

De informatie en de vorm waarin deze informatie wordt aangeboden kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Omniplan besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan echter niet worden ingestaan. Wij geven geen garantie geven over de juistheid van de resultaten en wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst.

FORTUIN geeft geen productadvies

FORTUIN geeft u geen productadvies en de getoonde informatie kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Omniplan doet bijvoorbeeld diverse aannames, zoals de hypotheekvorm, de rente en de hoogte van de AOW. Daarbij hanteert Omniplan de huidige sociale en fiscale wetgeving. Omniplan gebruikt een beperkt aantal gegevens en er wordt geen rekening gehouden met inflatie. Dit is dan ook een indicatie van uw financiële situatie. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Wilt u liever een persoonlijk advies? Neem dan contact op met uw adviseur. Wij willen u, als eigenaar van een expirerende lijfrente, bewust maken van de mogelijkheden zonder een voorkeur uit te spreken voor een product of aanbieder. Dat laten we graag aan u over.

Aanbieders vergelijken

U kunt in FORTUIN een vergelijking opvragen van aanbieders van een uitkerende lijfrente. Bij het maken van de vergelijking is een aantal aannames gedaan:

  • De uitkering vindt maandelijks plaats
  • Er is geen sprake van een slotuitkering
  • Indien u in FORTUIN heeft aangegeven een partner te hebben wordt, in geval van een levenslange uitkering, uitgegaan van een verzekering met een overgangspercentage van 100% bij overlijden
  • In geval u in FORTUIN eerst kiest voor het uitstellen van uw uitkering zal uw kapitaal aangroeien. Met deze aangroei wordt in de vergelijking geen rekening gehouden. Bovendien kan gedurende de uitstelperiode de rente wijzigen. De getoonde bedragen zijn in dat geval zeer indicatief
  • Gouden handdrukken en stakingswinsten worden niet meegenomen
  • Als een aanbieder bijvoorbeeld geen maandelijkse uitkering kent wordt deze partij niet meegenomen in de vergelijking
  • Indien u in FORTUIN heeft gekozen voor 'levenslang' vergelijken wij enkel een verzekerde uitkering
  • In alle andere gevallen vergelijken wij zowel een bancaire als een verzekerde uitkering
  • Er is geen rekening gehouden met kosten zoals bijvoorbeeld afsluitkosten of advieskosten
  • De sortering van aanbieders gebeurt op basis van de uitkeringshoogte

Het gebruik van uw gegevens

Omniplan maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer kunnen plaatsen om het Omnilab persoonlijker te maken. Cookies helpen ons ook om statistieken te maken, om zo onze producten te kunnen verbeteren. Uw gegevens worden hier anoniem in verwerkt. U kunt de cookies verwijderen van de harde schijf van uw computer en u kunt ook de instellingen van uw web browser aanpassen. Wij wijzen u erop dat in dat geval bepaalde toepassingen van het Omnilab onbruikbaar kunnen worden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Omniplan maakt gebruik van heatmaps en recordings

Heatmaps en recordings maken duidelijk waar bezoekers hebben geklikt. Door de kleuren van de heatmap wordt bijvoorbeeld duidelijk op welke elementen relatief veel, of juist weinig wordt geklikt. De heatmap en recordings brengt daardoor duidelijk naar voren welke onderdelen je doelgroep als belangrijk beschouwt. We kunnen nagaan welke onderdelen opvallen, welke eigenlijk niet gezien worden en hoever bezoekers naar beneden scrollen. Uw gegevens worden ook hier anoniem in verwerkt en niet verstrekt aan derden.

Eigendomsrechten

De inhoud van FORTUIN mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Omniplan.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Omniplan uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Omniplan zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan Omniplan geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Omniplan aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.